Umuryango “Uyisenga ni Imanzi” ufite mu nshingano kurengera umwana, utangaza ko kuzirikana umwana muri gahunda zo kurwanya ubukene, ari byo biganisha ku iterambere ry’igihugu.

Uwihoreye Chaste umuyobozi wa Uyisenga ni Imanzi

Uwihoreye Chaste umuyobozi wa Uyisenga ni Imanzi

Uwihoreye Chaste, umuyobozi w’uyu muryango, aragira ati “Twemera ko gahunda zo kurwanya ubukene zagombye guhera ku mwana kubera ko dutekereza ko umuntu mukuru w’umukene, arema umwana w’umukene. Nitudahera hasi ngo tureme abana bazavamo abantu bakuru b’abakire bafite imyumvire tuzagira uruhererekane rw’abakene”.

Ahamya ko umwana ari umushinga igihugu kigomba gushoramo kimuha ubumenyi n’uburere buzamufasha guhindura imyumvire n’amateka abantu bakuru babayemo.

Ngo mu mwaka wa wa 2013, umuryango Uyisenga ni Imanzi wakoze ubushakashatsi ugamije kureba isano iri hagati ya gahunda zo kurwanya ubukene na gahunda zo kurengera umwana; usanga bikwiye ko umwana ashyirirwaho gahunda yihariye kuko umubyeyi ashobora gufashwa ntibigere ku mwana.

Hari igihe ufasha umubyeyi ubufasha umuhaye ntibugere ku mwana ngo azamuke yige agire akazi agire ubushobozi bwo kuzarema umwana ujya mu ishuri nta ngingimira zibayeho”.

Uwihoreye avuga ko gushyiraho ikigega cyo gufasha abana, ahereye ku rwego rw’umudugudu “save for our Children” byatuma byibuze umwana abona ibyikoresho by’ibanze bikenerwa mu ishuri.

Muri iki kigega ngo abatuye umudugudu bashobora gushyiramo umusanzu bahereye ku giceri cya 100frw cyangwa 500frw mu gihe cy’icyumweru, agafasha mu kubonera umunyeshuri w’umukene imyambaro y’ishuri cyangwa amakaye.

Muri gahunda yawo yo kurengera umwana, Umuryango Uyisenga ni Imanzi , ukorana n’inzego z’ubuyobozi gusubiza abana mu mashuri; hifashishijwe amatsinda y’ababyeyi atorwa kuva ku rwego rw’umudugudu .

Komite z’ayo matsinda zikaba zifatanya gusesengura no gukemura ibibazo bituma abana bata amashuri; zigaharanira guhindura imyumvire y’ababyeyi batabona akamaro ko kwiga ku mwana.

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment